گاتر استیل عرض 13

گاتر استیل ابعاد عرض 13ارتفاع 6 سانتیمتر — استیل مات ضخیم ضد خش و سنگین وزن