کفشور پلیمری

کفشور پلیمری ابعاد ۲۰*۲۰ سانتیمتر خروجی ۴ اینچ یا ۱۰ سانتیمتر سیفون دار