کفشور ساختمانی

کفشور ساختمانی ابعاد 10*10 خروجی 2 اینچ یا 5 سانتیمتر قیمت مناسب