کفشور استیل بزرگ

کفشور استیل ابعاد 15*15 خروجی 2 اینچ یا 5 سانتیمتر سوپاپ دار