کفشور استیل ایرانی

کفشور استیل ایرانی ابعاد 12*12 سانتیمتر خروجی 2 اینچ یا 5 سانتیمتر ایرانی