کفشور سرامیک خور چیست؟

کفشور سرامیک خور چیست؟

کفشور های سرامیک خور که هم بصورت خطی و هم بصورت مربعی یا نقطه ای به منظور مخفی شدن در کف فضاهای ساختمانی استفاده می گردد. پیاده سازی کفشور های سرامیک خور همانند سایر کفشورها بوده به این صورت که از همان سرامیک یا سنگی که در کف نصب شده به ابعاد اصطلاحاً کاسه ای

ادامه مطلب