کفشور مشکی

کفشور برنجی مشکی ابعاد 10*10 سانتیمتر خروجی 2 اینچ یا 5 سانتیمتر سوپاپ دار