کفشور خطی استیل

کفشور خطی تمام استیل ابعاد 8*60 خروجی 2 اینچ یا 5 سانتیمتر سیفون دار ایرانی