کفشور برنجی

کفشور برنجی طلایی ابعاد 10*10 خروجی 2 اینچ یا 5 سانتیمتر سوپاپ دار