کفشور برنجی خطی

کفشور برنجی طلایی ابعاد 10*30 سانتیمتر خروجی 2 اینچ یا 5 سانتیمتر سوپاپ دار مشکب